شرکت طیوران ابزار به عنوان اولین مجری سالن های مرغداری اتوماتیک صنعتی در کشور سابقه درخشانی در ساخت سالن های مرغداری در نقاط مختلف آب و هوایی و اقلیمی در داخل و خارج از کشور داشته است.

مزایای سالنهای مرغداری پیش ساخته:

 

1-  اجرای سالن در حداقل زمان ممکن: با برنامه ریزی و زما نبندی مناسب و با توجه به پیش ساخته بودن قطعات و بهر هگیری از گرو ههای اجرایی مجرب و متخصص، اجرای سالن درکم ترین زمان ممکن امکان پذیر است. امروزه با پیشرفت فن آوری، دقت بیشتر به استانداردهای ساخت سالنهای مرغداری جهت بالابردن بازدهی و کاهش هزینه های تولید، از اهمیت بالایی برخوردار است. سرعت در اجرا و تفکر سرمایه گذاری بلند مدت و نیز رعایت استانداردهای بهداشتی، ساخت سال نهای مرغداری را به سمت ساختمانهای پیش ساخته با عایق بندی مناسب سوق داده است.

 

طراحی، احداث سالن مرغداری صنعتی و نصب تجهیزات اتوماتیک در 60 روز

 

2- کاهش هزینه های ساخت: طراحی بهینه و اقتصادی سازه و انتخاب مصالح با کیفیت مناسب و پیش بینی نیازهای یک سالن ایده آل در طراحی سالن، سبب جلوگیری از هدر رفتن مصالح و هزینه های اضافی در عین اجرای دقیق و اصولی سالن می باشد.

3-تامین شرایط دمایی مناسب جهت بهره برداری در کلیه فصول: استفاده از عایق پلی یورتان در بدنه و عای قبندی مناسب سقف )پوشش دو پوست های عایق سقف(  سبب سهولت در کنترل دمای داخل سالن، کاهش مصرف انرژی و تامین شرایط دمای یکنواخت محیط می گردد

 

امروزه با پیشرفت فن آوری، دقت بیشتر به استاندار دهای ساخت سال نهای مرغداری جهت بالابردن بازدهی و کاهش هزینه های تولید، از اهمیت بالایی برخوردار است. سرعت در اجرا و تفکر سرمایه گذاری بلند مدت و نیز رعایت استانداردهای بهداشتی، ساخت سالنهای مرغداری را به سمت ساختمان های پیش ساخته با عایق بندی مناسب سوق داده است.

 

4-اجرای جزئیات گالری خنک کننده ها و اینلت ها: طراحی گالری در مقابل اینل تها و کولینگ پدها سبب جلوگیری از تاثیرات تابش آفتاب، نفوذ گرد و غبار و بارندگی به داخل سالن و سیستم خن ککننده م یباشد.

5- سهولت در تعمیر و نگهداری: استفاده از مصالح استاندارد و پیش ساخته درتعویض قطعات و تعمیرات ساختمانی را سبب می شود.

6- تامین شرایط بهداشتی بر اساس استانداردهای روز دنیا: دیواره و بدنه صاف و بدون خلل و فرج، نبودن نقاط خا کگیر و زوایای مناسب جهت جلوگیری از اجتماع آلودگی و میکروب و طراحی جزئیات مناسب اعم از پوشش قطعات استراکچر و …، تامین شرایط بهداشتی و کاهش خطر بیماری در سالن را سبب می شود.

 

مقایسه سال نهای مرغداری سنتی وسالنهای اتوماتیک صنعتی (نتایج ورکوردهای بدست آمده)

 

  • کاهش مصرف سوخت جهت گرمایش تا 80%
  • کاهش درصد تلفات در هر دوره به میزان 3% نسبت به متوسط منطقه
  • افزایش تعداد دوره های جوج هریزی در سال تا 6 دوره در استان خوزستان
  • جوج هریزی تا سقف 19 قطعه در هر مت رمربع
  • کاهش دمای محیط در مردادماه از 58 درجه به 28 درجه با استفاده ازسیستم پدکولینگ تبخیری
  • افزایش وزن نهایی تولید در شرایط برابر تا میزان 300 گرم برای هر سر مرغ نسبت به سالنهای سنتی در پایان دوره