شرکت طیوران ابزار طی سالیان متمادی با همکاری شرکت های بزرگ دنیا توانسته است، صادرات محصولات متنوع شرکت را به بازار جهانی صادر نماید، از جمله صادرات شرکت می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1. صادرات هیتر به کشورهای هلند، بلژیک، عراق، بحرین، عربستان سعودی، تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان، ترکمنستان، آذربایجان و افغانستان
  2. اجرای پروژ های مرغ تخمگذار در کشور های تاجیکستان، ارمنستان، ترکمنستان و عراق
  3. اجرای پروژه های کلید در دست مرغ گوشتی در کشور های تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان
  4. اجرای پروژه کلید در دست مرغ مادر گوشتی در کشور ترکمنستان