شرکت صنایع تولیدی طیوران ابزار در روز بزرگداشت صنعت و معدن ،بعنوان صنعتگر نمونه استان تهران برگزیده شد.

این مراسم که در مرکز همایش های صدا وسیما در تاریخ 26 تیر 96 برگزار گردید با سخنرانی استاندار محترم استان تهران و ریاست خانه صنعت و معدن و ریاست سازمان صنعت و معدن استان تهران آغاز و در پایان از صنعتگران نمونه استان تقدیر شد.

جناب آقای مهندس حمید درستی بعنوان مدیرعامل شرکت صنایع تولیدی طیوران ابزار نشان صنعتگر نمونه را از دستان مسئولین ارشد استان دریافت نمودند و همچنین در حاشیه مراسم مصاحبه های اقتصادی و صنعتی توسط رسانه های مختلف با ایشان صورت گرفت.

شرکت صنایع تولیدی طیوران ابزار این انتخاب شایسته را به تمامی همکاران و همراهان شرکت،تبریک عرض می نماید .