برگزاری سمینار آشنایی با هوشمندسازی سالن های مرغداری در کارخانه صنایع تولیدی طیوران ابزار

27 تیر 96 سمینار آشنایی با هوشمندسازی سالن های مرغداری با حضور متخصصین این حوزه در محل کارخانه صنایع تولیدی طیوران ابزار برگزار گردید.

سخنران ویژه این سمینار،مدیر محترم شرکت STIENEN(شرکت پرآوازه هلندی سیستم های هوشمندسازی تهویه) توضیحات جامعی در مورد هوشمندسازی تهویه سالن های مرغداری ارائه نمودند.

پس از سخنرانی، میهمانان از خط تولید کارخانه طیوران ابزار بازدید نموده و مدیران شرکت در حین بازدید توضیحات کاملی از خط تولید و توانایی تولیدی شرکت به میهمانان ارائه نمودند.

شایان ذکر است که شرکت هلندی STIENEN شریک تجاری شرکت طیوران ابزار در زمینه هوشمندسازی سالن های مرغداری می باشد.