حضور طیوران ابزار در نمایشگاه ازبکستان Agrotech Expo 2017

شرکت طیوران ابزار در نمایشگاه اگروتک تاشکند ازبکستان که از تاریخ 30 می الی دوم ژوئن 2017 برگزار گردید، پذیرای بازدیدکنندگان بین المللی خصوصا بازدیدکنندگان کشوهای CIS  بود .

حضور مستمر طیوران ابزار در بازار کشورهای CIS به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران نشان از رویکرد صادرات محور این شرکت می باشد.