سیستم دانخوری

در این سیستم به منظور توزین راحت و مکانیزه دان جهت مرغ های مادر،گوشتی،پولت از سیستم های به روز دنیا الهام گرفته شده و با بهترین عملکرد در اختیار مشتری قرار داده میشود.

انواع سیستم دانخوری