سیستم قفس

شرکت طیوران ابزار درساخت وطراحی قفس ها با به کارگیری به روز ترین تکنولوژی ومرغوب ترین مواد اولیه محصولی منحصر به فرد در اختیار مشتریان قرار میدهد.

انواع سیستم قفس در مرغداری