قفس پرورش مرغ گوشتی

دوره هاى پرورش مرغ گوشتى در قفس در مقایسه با پرورش مرغ گوشتى در بستر براى وزن هاى مشابه کوتاه تر بوده و با افزایش وزن بیشتر و کیفیت یکسان لاشه هاى تولیدى همراه مى باشد. پرورش مرغ در قفس گوشتى به علت دوره کوتاه تر، رشد سریعتر و کاهش زمان پاکسازى و آماده سازى سالن و نیز امکان تعداد جوجه ریزى بیشترى را در طول سال فراهم مى کند. همچنین به دلیل عدم تماس مرغ ها با کود بستر، خطر ابتلا به بیمارى هاى رایج به شدت کاهش مى یابد و گوشت تولیدى از استانداردهاى بالایى برخوردار است. انتقال کود به خارج از سالن پرورش، امکان بازیافت و استفاده اقتصادى و بهداشتى از کود در صنایع دیگر همچون گلخانه و تولید قارچ خوراکى را فراهم مى کند. شایجاد فضاى طبقاتى سبب افزایش ظرفیت در واحد سطح شده و مدیریت راحت و دستیابى به سود بالاتر را ممکن ساخته و همچنین از هزینه هاى اضافه ساخت سالن و تاسیسات مربوط به آن جلوگیرى مى کند. از طرف دیگر در فصول سرد سال هزینه سوخت مصرفى و در فصول گرم سال انرژى مصرفى جهت خنک کردن سالن به صورت قابل ملاحظه اى کاهش مى یابد. کفى این قفس بسیار انعطاف پذیر بوده و کود به راحتى از سورا خ هاى کفى عبور کرده و پرنده دیگر هیچ تماسى با آن ندارد. با توجه به طراحى خاص و منحصر به فرد بشقاب هیچگونه نیازى به تنظیم مقدار دان داخل بشقاب ها در سنین مختلف وجود نداشته و هدر رفت دان نخواهیم داشت. از آنجا که سیستم تخلیه مکانیکى مى باشد، تخلیه مرغهاى گوشتى بسیار سریع و بدون صدمات وارده متداول به آنها خواهد بود. دیگر مزایای مهم این قفس عبارتند از:

* کیفیت و طول عمر بالا

* تعمیر و نگهداری راحت و آسان

* طراحی پیشرفته و هوشمندانه

توزین مناسب دان توسط بشقاب واوگر

*مجهزبه مکانیزم انتقال راحت و سریع مرغ جهت بارگیری به خارج سالن

* تنظیم نور و روشنایی مناسب

*تنظیم ارتفاع لوله های نیپل متناسب با سنین گله

*دارای درب های کشویی و دسترسی راحت به داخل قفس

وزن نهایی هر سر مرغ(گرم)

تعداد سر مرغ در هر سلول

1200

166

1400

154

1600

136

1800

124

2250

106

2450

88

2800

76