سیستم کنترل دما و رطوبت

این سیستم به طور خودکار همه پروسه های حیاتی مانند تهویه، حرارت، روشنایی، رطوبت نسبی وCO2 (انتخابی) را در سالن کنترل، نظارت و مدیریت می کند و انواع متفاوتی از منحنی های پارامتر های مختلف محیطی را ارائه می دهد که متناسب با رشد مرغ ها قابل تغییر می باشد. صفحه نمایش بزرگ گرافیکی نمای کلی از سالن را در یک نگاه نشان داده و کاربرد آن را با استفاده از کلید های عملکردی آسان می کند.
سیستم کنترل هوشمند در مدل های دارای صفحه نمایشگر لمسی و ساده ارایه می شود.
اجزای تشکیل دهنده ی این سیستم شامل تابلوی کنترل مرکزی، حسگرهای دما و رطوبت، کنترل کننده هواکش های با دور متغیر و ثابت، اینلت های ورودی هوا، سیستم رطوبت ساز (مهپاش)، سیستم گرمایش و دیگر تجهیزات انتخابی می باشد