سیستم آبخوری

سیستم آبخوری نیپل بهترین انتخاب جهت تامین آب کافى و بهداشتى در صنعت پرورش طیور می باشد. قابل دسترس بودن آب به خصوص از روز اول ورود جوجه به سالن تا پایان دوره پرورش از نکات بسیار مهم می باشد. سیستم های مختلف آبخوری نیپل به صورت اختصاصى براى تامین نیازهای مرغ مادر، مرغ تخمگذار و مرغ گوشتى طراحى مى شوند، طراحی دقیق سیستم های فوق فراهم کردن مقدار کافی آب را تضمین می نماید.

اجزای سیستم آبخوری شامل: مخزن (شاسى و منبع آب)، لوله نیپل، ساپورت لوله نیپل، نیپل، فنجانی نیپل (انتخابى)، فشارشکن، مجموعه آبنما ،شیر خروجى انتهاى خط و وینچ جهت تنظیم ارتفاع مى باشد.

انواع نیپل هاى مورد استفاده در خطوط آبخورى

نیپل هاى 360 درجه با عملکرد جانبي سبب حصول اطمینان از عملکرد در هر زاویه اى حتى با کوچکترین لمس سوزن نیپل مى شوند و حتى جوجه های یک روزه ميتوانند به راحتي از نیپل استفاده نمایند

نیپل هاى 360 درجه سوپر مناسب مناطق با آب و هواى گرم و همچنین سالن هاى مرغ مادر مى باشند

نیپل هاى 180 درجه داراى یک پین (سوزن) متحرك 180 درجه با قابلیت حرکت یکطرفه (بالا و پایین رفتن) سوزن نیپل بدون عملکرد جانبي مى باشند. این نیپل ها مخصوص مرغ تخمگذار بوده و از سن شروع تولید به بعد در قفس هاى مرغ تخمگذار و پولت مورد استفاده قرار می گیرند.

لوله گالوانیزه جهت ساپورت لوله نیپل – فشار شکن سر خط مجزا

لوله گرد (استفاده از لوله گرد به جاى لوله چهارگوش برای آبدهی بیشتر)

بهداشت بالاتر نسبت به لوله چهارگوش به دلیل نبودن زاویه در لوله و عدم تجمع جرم در زوایا

بهداشت بالاتر نسبت به آبخوری آویز به دلیل عدم آلودگی ثانویه آب مصرفي به وسیله سایر مرغ ها

مصرف تمامى محلول واکسن در هنگام واکسیناسیون به روش آشامیدنی به دلیل سطح مقطع گرد لوله

امکان اتصال فشار شکن به لوله کشی آب جهت عملیات فلاشینگ (شستشوي داخل لوله های نیپل با فشار بالا)