شاتر ورودی هوا

از تهویه تونلى در هواى گرم و شرایطى که نیاز به خنک کردن سالن مى باشد استفاده مى شود. هواى تازه از طریق ورودى هاى مجهز به پد هاى خنک کننده (شاتر ها، پرده هاى وردى هوا) بوسیله هواکش ها در طول سالن با سرعت هاى 1.5، 2 تا 3 متر بر ثانیه به جریان مى افتد. اثر خنک کنندگى ناشى از سرعت هوا بر اساس سرعت آن بدلیل خاصیت چیلینگ در سطح پرنده ها بین 5 تا 10 درجه سانتیگراد مى باشد.

شاتر WPC ورودى هوا

 • قابلیت تنظیم آسان شاتر ها
 • قابلیت اتصال به سیستم کنترل هوشمند
 • ساخته شده از مواد(WPC) ترکیب چوب و پلاستیک
 • تعمیر و نگهدارى آسان و قابل تعویض بودن تمامى قطعات
 • نظافت آسان شاتر ها و امکان شستشو با فشار بالاى آب
 • هدایت هواى خوب به دلیل ساختار منحنى شکل بالک ها

شاتر XPS ورودى هوا

شاترهای XPS با طراحی مکانیزه در ابعاد مختلف امکان تهویه سریع و آسان هوای سالن را فراهم می آورد

 • قابل تنظیم مکانیزه
 • امکان اجرا در ابعاد مختلف
 • امکان گردش هوا با حجم بالا
 • عایق بندی خوب هنگام بسته بودن
 • قابلیت اتصال به سیستم کنترل هوشمند