هواکش 100

درسالن های مرغداری به منظور خروج هوا وایجاد فشار منفی از فن ها با ظرفیت مشخص استفاده میگردد. هواکش های طیوران ابزار در سه مدل 1.هواکش 140(طوفان)2.هواکش 140گاوداری3.هواکش100 تولید میگردد.

هواکش100 دارای دمپر بوده که فقط در زمان روشن بودن هواکش باز شده و در مواقع خاموش شدن بسته میشوند.

ویژگی محصول :

*صدای کم

*نصب آسان

* طراحی آیرودینامیک

*پره های مقاوم در برابرuv

*تعداد پره ها هواکش100 پنج عدد میباشد.

*هواکش100 دارای هوادهی1600متر مکعب بر ساعت میباشد.