کفی چمنی

در زمان خاموشی سالن ها کفی آشیانه بصورت اتوماتیک و از طرق الکتروموتور گیربکس مرکزی بسته شده و کفی ها به صورت 90 درجه قرار می گیرند.  این مکانیزم به طور خودکار باعث تمیز شدن کف آشیانه و در نهایت باعث مدیریت آسان و تولید تخم مرغ های نطفه دار با سطح بهداشت بالاتر میگردد که در نهایت منتج به تولید جوجه یکروزه با کیفیت بالا می گردد.